• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie

„Stajemy w obliczu niesprowokowanej i nieuzasadnionej zbrojnej napaści wojsk Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo w środku Europy. Akt agresji stawia Federację Rosyjską poza kręgiem państw, których społeczeństwa pragną żyć w pokoju, dobrobycie i poszanowaniu prawa oraz ­wartości służących budowaniu wspólnoty międzynarodowej opartej na dialogu i współpracy. Jest przejawem dążenia do destrukcji pod kłamliwymi hasłami, których nikt, kto jest przywiązany do wolności, nie może uznać za własne.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” solidaryzuje się z napadniętym społeczeństwem ukraińskim i wzywa wszystkich Polaków do udzielania niezbędnej pomocy Ukraińcom. Wojna dotyka wszystkich, lecz szczególnie ludność cywilną. Jesteśmy gotowi nieść pomoc każdemu, kto będzie jej potrzebował, w każdej dostępnej nam formie. Z aprobatą odnotowujemy fakt, że w tej groźnej sytuacji przedstawiciele władzy wykonawczej w Polsce odwołują się do wspólnoty państw w Unii Europejskiej i sprzymierzonych w NATO. Są to realne wspólnoty, które jako jedyne mogą skutecznie stawić czoło zagrożeniu ze strony Rosji. W nich znajduje się źródło naszych wartości i gwarancja naszego bezpieczeństwa. Wzywamy wszystkie środowiska polityczne, szczególnie te, które mają swoją reprezentację w Sejmie i Senacie, a także Prezydenta RP do wspólnej pracy w duchu porozumienia w celu rychłego i prawdziwego przywrócenia praworządności. Polska racja stanu wymaga wzniesienia się ponad partykularne interesy par­tyjne1.

IS

1 Całość stanowiska pod adresem: https://www.iustitia.pl/4393-stanowisko-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-agresji-federacji-rosyjskiej-przeciwko-ukrainie.