• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z zakończeniem stanu epidemii w Polsce

W stanowisku przyjętym w 2.6.2022r. Zarząd SSP „Iustitia” wskazał, że zmiana sytuacji epidemicznej w naszym kraju wymaga ponownej refleksji nad ograniczeniami w pracy sądów.

Mając na uwadze fakt, że odwołany został stan epidemii, a nadal trwa stan zagrożenia epidemicznego, ustawodawca powinien zareagować adekwatnie do zmiany sytuacji epidemiologicznej. Wraz ze wzrastającym wskaźnikiem zaszczepienia oraz ze spadkiem wskaźnika zachorowań powinny zostać podjęte kroki zmierzające do pełnej realizacji konstytucyjnych zasad, takich jak jawność postępowania, czy udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. W tym celu niezbędne jest skrócenie okresu obowiązywania ww. ograniczeń.

W ocenie Stowarzyszenia należy niezwłocznie dokonać rzetelnej analizy wpływu sytuacji epidemiologicznej na funkcjonowanie sądów i stosownie do jej wyników, możliwie szybko powrócić do:

– stacjonarnych rozpraw i posiedzeń jawnych, jako podstawowej formy sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

– trzyosobowych składów sędziowskich w II instancji,

– udziału ławników w rozpoznawaniu spraw.

Rozprawy zdalne należy uregulować w Kodeksie postępowania cywilnego, szczegółowo dookreślając ich formę i przesłanki merytoryczne ich stosowania, a w akcie niższego rzędu warunki techniczne realizacji rozpraw zdalnych1.

IS

1 Pełna treść stanowiska na stronie: https://www.iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4469-stanowisko-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-zwiazku-z-zakonczeniem-stanu-epidemii-w-polsce