• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 19 kwietnia 2018.

Stanowisko Stowarzyszenia wobec wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczących zmian w polskim sądownictwie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” odniosło się do nieprawdziwych twierdzeń Prezesa Rady Ministrów dotyczących polskiego sądownictwa, opublikowanych 13.12.2017 r. w amerykańskim tygodniku Washington ­Examiner. Stowarzyszenie stwierdziło, że wbrew słowom Premiera, przez ostatnie 27 lat wymiar sprawiedliwości w Polsce rozwijał się w ramach porządku prawnego opartego na wartościach demokratycznych. Stał w pełnej zgodzie ze standardami europejskimi i stanowił część sądownictwa europejskiego. Sądownictwo funkcjonowało odrębnie od pozostałych władz, bez nacisku polityków czy wpływu byłego systemu komunistycznego. W 1990 r. wszyscy sędziowie SN zostali poddani procedurze weryfikacyjnej, większość z nich została usunięta i zastąpiona nowym pokoleniem prawników wybranych ze względu na wiedzę i umiejętności. Na początku lat 90. sędziowie sądów powszechnych, którzy brali udział w politycznych procesach opozycji, naruszali prawo albo przekroczyli swe uprawnienia w indywidualnych przypadkach, również zostali usunięci z zawodu. Co więcej, olbrzymia większość sędziów, którzy zaczęli swoją karierę przed 1989 r., jest już na emeryturze. Zdecydowana większość obecnie orzekających sędziów rozpoczęła swoją służbę już w wolnej Polsce. Statystyki z 2013 r. wskazywały, że polski sędzia w sądzie rejonowym miał średnio 35–40 lat, a w sądzie okręgowym 40–50 lat. Ostatnie dane pokazują, że średni wiek sędziego w sądzie rejonowym to 44 lata, a w sądzie okręgowym 50 lat.

Z kolei 10.1.2018 r., Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z dziennikarzami mediów zagranicznych. Na spotkaniu dziennikarzom przekazano wcześniej przygotowane i wydrukowane informacje odnoszące się do tzw. „reformy wymiaru sprawiedliwości”. Premier wygłosił też kilka opinii na ten temat.

Stowarzyszenie odniosło się do nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Premiera Mateusza Morawieckiego1. Podobnie do twierdzeń Mateusza Morawieckiego odniósł się Sąd Najwyższy2.

(IS)

1 Odpowiedzi dostępne na: http://www.iustitia.pl/1990-statmm; http://www.iustitia.pl/infor­ma­cje/2064-polemika-stowarzyszenia-sedziow-polski-iustitia-z-wypowiedziami-premiera-mateusza-morawieckiego-na-spotkaniu-z-zagranicznymi-korespondentami-w-dniu-10-01-2018; http://www.iustitia.pl/informacje/2063-w-zwiazku-z-informacjami-rozpowszechnianymi-za-granica-przez-prezesa-rady-ministrow-mateusza-morawieckiego

2 Oświadczenie SN dostępne na: http://www.iustitia.pl/informacje/2057-oswiadczenie-rzecznika-sn-w-sprawie-dokumentu-przekazywanego-przez-premiera-mateusza-morawieckiego