• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 28 marca 2021.

Stanowisko Zarządu „Iustitii” w sprawie delegowania prokuratorów do odległych jednostek prokuratury

Zarząd SSP „Iustitia”, powziąwszy wiadomość o delegowaniu prokuratorów z Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” do prokuratur rejonowych m.in. w Śremie, Golubiu Dobrzyniu i Lidzbarku Warmińskim nawet kilkaset kilometrów od ich jednostek macierzystych, w wydanym oświadczeniu jednoznacznie potępił tego rodzaju praktyki kierownictwa polskiej prokuratury.

W ocenie Zarządu delegowanie prokuratorów do jednostek organizacyjnych prokuratury odległych od ich miejsc dotychczasowej służby i zamieszkania na okresy kilkumiesięczne, w dodatku z zaledwie kilkudniowym wyprzedzeniem, chociaż ma pozory legalności, w istocie jest oczywistą szykaną godzącą w podstawowe prawa człowieka.

Zarząd SSP „Iustitia” wyraził solidarność z prokuratorami dotkniętymi wskazanymi represjami: Katarzyną Kwiatkowską, Mariuszem Krasoniem, Jarosławem Onyszczukiem, Ewą Wrzosek oraz wszystkimi prokuratorami szykanowanymi w taki czy inny sposób z powodu braku uległości1.

IS

1 Zob. stanowisko: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4085-stanowisko-zarzadu-iustitii-w-sprawie-delegowania-prokuratorow-czlonkow-stowarzyszenia-prokuratow-lex-super-omnia-do-odleglych-jednostek-prokuratury.