• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Stanowisko Zarządu „Iustitii” w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej

W dniu 17.3.2020 r. Zarząd SSP „Iustitia” przyjął stanowisko w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. W stanowisku Zarząd wskazał, że w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce I Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf odwołała posiedzenia w Sądzie Najwyższym, czego skutkiem jest odwołanie sprawy przed Izbą Dyscyplinarną o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi. Nie ma jednak wątpliwości, że system represyjnego i politycznego postępowania dyscyplinarnego uległ spowolnieniu jedynie na chwilę wskutek siły wyższej. Izba Dyscyplinarna wznowi swoją działalność, gdy tylko ustanie stan epidemii. Zarząd oczekuje więc, że solidarna postawa prawników i instytucji europejskich przyczyni się do odbudowy państwa prawa. Jednocześnie Zarząd zadeklarował, że „Iustitia” wspierała i będzie wspierać represjonowanych sędziów. Jedną z kluczowych decyzji dla odbudowy państwa prawa, będzie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie z wniosku Komisji Europejskiej (sprawa C-791/19), którego wydanie uważamy za sprawę pilną1.

IS

1 Całość stanowiska: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3766-stanowisko-zarzadu-ssp-iustitia-z-dnia-17-03-2020-r-w-sprawie-nadal-aktualnego-problemu-funkcjonowania-izby-dyscyplinarnej