• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Stanowisko Zarządu „Iustitii” w związku z tymczasowym aresztem aktywistki LGBT i zatrzymaniami osób protestujących

8.8.2020 r. Zarząd SSP „Iustitia” przyjął stanowisko, w którym zaapelował do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o natychmiastowe podanie do publicznej wiadomości powodów zastosowania tymczasowego aresztowania na 2 miesiące aktywistki LGBT, znanej jako Margot. W stanowisku Zarząd podkreślił, że jako sędziowie nie komentujemy orzeczeń sądowych przed zapoznaniem się z aktami sprawy, czy choćby uzasadnieniem orzeczenia. Jednak wskazano, iż ta sprawa wywołuje olbrzymie zainteresowanie w kraju i za granicą. Z każdą godziną narastają domysły, spekulacje i zarzuty pod adresem Sądu. Brak jasnego i pełnego przekazu powoduje, że decyzja Sądu może wydawać się niezrozumiała. Nie można zatem stwarzać choćby pozorów, że orzeczenia sądowe wpisują się w kampanię przeciwko środowisku LGBT. W stanowisku Zarząd zauważył także, iż bezczynność kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie jest poważnym niedopełnieniem obowiązku komunikacji ze społeczeństwem, co istotnie utrudnia budowanie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości1.

IS

1 Stanowisko zob. https://iustitia.pl/79-infor­ma­cje/3917-stanowisko-zarzadu-ssp-iustitia-w-zwiazku-z-zastosowaniem-tymczasowego-aresztowania-wobec-aktywistki-lgbt-oraz-zatrzymaniami-osob-protestujacych-przeciwko-temu-aresztowaniu