• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Stanowisko Zarządu „Iustitii” w związku z upływającą kadencją I Prezes SN

W dniu 26.4.2020 r. Zarząd „Iustitii” przyjął stanowisko w związku z kończącą się kadencją I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf.

W stanowisku Zarząd podkreślił m.in.: „Za kilka dni zakończy się kadencja I Prezesa SN prof. Małgorzaty Gersdorf. Sąd Najwyższy, niezależny i niepodporządkowany politycznym wpływom, jest jedną z ostatnich instytucji państwowych, będących oparciem dla wiary w sprawiedliwość. Wiary zwykłego człowieka, że jest ktoś, kto obroni jego prawa i wolności, nie lękając się o konsekwencje. Dziś chcemy wyraźnie powiedzieć, że państwo, w którym wszechwładna prokuratura ręcznie steruje śledztwami i wzywa do składania wyjaśnień I Prezesa SN, pozbawia obywateli naszego kraju poczucia bezpieczeństwa. Nie może powrócić poczucie beznadziei i niemocy, którego doświadczali Polacy w PRL. Od Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego oczekujemy natychmiastowego zaprzestania takich praktyk. (…) Protestujemy przeciwko żądaniu przez Prokuraturę Krajową wyjaśnień od I Prezesa SN, dlaczego wstrzymała kierowanie spraw do Izby Dyscyplinarnej. Decyzja I Prezesa ma pełne oparcie w treści orzeczenia TSUE z 8.4.2020 r. Poprzez takie działania kierownictwo prokuratury uzurpuje sobie prawo do władzy absolutnej, chcąc nakazywać rozpatrywanie spraw przez określony, wąski krąg osób. Wyrażamy przekonanie, że zdecydowana postawa sędziów SN zagwarantuje prof. M. Gersdorf prawo do rozpoznania sprawy przez prawdziwie niezależny sąd. Jeśli sprawy będą rozpoznawane przez Izbę Dyscyplinarną, której członkowie są sędziami SN tylko z nazwy i dzięki politycznym procedurom, będzie to oznaczało, że prawo przegrało z bezprawiem”1.

IS

1 Całość stanowiska: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3816-stanowisko-zarzadu-iustitii-w-zwiazku-z-uplywajaca-kadencja-i-prezes-sadu-najwyzszego-prof-malgorzaty-gersdorf; https://iustitia.pl/83-ko­mu­ni­katy-i-oswiad­czenia/3819-niezalezny-sad-najwyzszy-przetrwa-w-kazdym-z-nas-kazdy-sad-powszechny-w-tym-kraju-kazdy-sedzia-bedzie-jak-sn-przemowienie-prezesa-iustitii-krystiana-markiewicza