• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie ataków medialnych Zbigniewa Ziobry na sędzię Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w związku z wyrokiem wobec Mariki M.

W wydanym 18.7.2023 r. stanowisku Zarząd SSP „Iustitia” po raz kolejny wyraził sprzeciw wobec wykorzystywania postępowań sądowych dla prowadzenia kampanii politycznej, podważającej zasady demokratycznego państwa prawa.

W stanowisku wskazano: „Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro rażąco nadużył swoich uprawnień, nazywając prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu „zbrodnią sądową”. Wyrok ten został wydany zgodnie z przepisami uchwalonymi w wyniku działań samego Zbigniewa Ziobry i jego resortu, wskutek aktu oskarżenia wniesionego przez podległą mu prokuraturę i zgodnie z wnioskami oskarżyciela. (…) Żądamy od premiera Mateusza Morawieckiego i podległych mu ministrów respektowania zasad trójpodziału władzy. Sądy, jak każda inna instytucja państwa, podlegają krytyce, jednak krytyka ta musi mieć charakter merytoryczny i zgodny z faktami. W państwie prawa wyroki sądowe mogą być podważane jedynie w trybie przewidzianym przepisami, nie na konferencji prasowej. Od prokuratora generalnego oczekujemy realizacji jego uprawnień procesowych, nie zaś demagogicznych wystąpień godzących w dobre imię sędziów, naruszających ich niezawisłość i zagrażających ich osobistemu bezpieczeństwu”1.

1 Całość stanowiska na stronie: https://www.iustitia.pl/4734-stanowisko-zarzadu-ssp-iustitia-z-17-lipca-2023r-w-sprawie-atakow-medialnych.