• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie Lex Raczkowski

1.8.2023 r. Zarząd SSP „Iustitia” przyjął stanowisko, w którym zwrócił uwagę opinii publicznej na bezprecedensowe działania władzy ustawodawczej i wykonawczej ukierunkowane na usunięcie z zawodu sędziego Piotra Raczkowskiego. Działanie polityków uchwalających przepisy rażąco sprzeczne z Konstytucją są zemstą wobec niezależnego sędziego, członka prezydium ostatniej Krajowej Rady Sądownictwa, działającej do 2018 r.1

1 Całość stanowiska na stronie: https://www.iustitia.pl/4738-stanowisko-zarzadu-iustitii-z-1-sierpnia-2023-r-w-sprawie-tzw-lex-raczkowski.