• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie postawy członków neo-KRS

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przyjął 2.3.2022 r. stanowisko, w którym odniósł się krytycznie do postawy sędziów – członków neo-KRS. W stanowisku Zarząd oświadczył, że ze zdumieniem i najwyższą dezaprobatą odbiera apel wystosowany do sędziów przez neo-KRS „o wsparcie akcji humanitarnych mających na celu udzielanie pomocy uchodźcom uciekającym z obszarów objętych działaniami wojennymi” [pisownia oryginalna].

Członkowie Zarządu naszego Stowarzyszenia podkreślili, iż: „sędziowie od pierwszych godzin agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę podjęli ­aktywne działania nakierowane m.in. na zorganizowanie i udzielenie wszelkiej możliwej pomocy zarówno walczącym o zachowanie wolności w Ukrainie, jak i uchodźcom z tych terenów, podobnie jak czynili to w każdej sytuacji wymagającej wsparcia w imię wartości humanitarnych, które wszyscy wyznajemy”.

„Nie wzywamy członków neo-KRS do udzielenia wsparcia uchodźcom, nie apelujemy do nich. Każdy przyzwoity człowiek wie, jak należy się zachować w określonej sytuacji. Oczekujemy jednak nie deklaracji, a realnych działań, w tym takich, które pozwolą przywrócić w Polsce praworządność i poprzez wykonanie orzeczeń trybunałów europejskich zapewnić jej miejsce w demokratycznej wspólnocie państw europejskich.

Obstrukcja wyroków ETPCz i dalsze zasiadanie w neo-KRS jest tożsame z postawą władz Federacji Rosyjskiej. Każdy w ramach swoich możliwości może podjąć odpowiednie działania. Czyny, nie deklaracje, pokażą prawdziwe intencje1.

IS

1 Całość stanowiska na stronie: https://www.iustitia.pl/4403-stanowisko-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-postawy-sedziow-czlonkow-neokrs.