• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w zw. z eskalacją represji wobec sędziów i podpisaniem przez Prezydenta ustawy represyjnej

W dniu 4.2.2020 r. Zarząd SSP „­Iustitia” przyjął stanowisko, w którym odniósł się do eskalacji represji wobec sędziów sprzeciwiających się ograniczaniu niezależności sądów. W stanowisku czytamy: „Represje rządzących wobec polskich sędziów, stawających w obronie praworządności i niezależnych sądów, osiągnęły punkt krytyczny. Wykorzystując dyspozycyjne politycznie osoby zasiadające w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego bezterminowo zawieszono w czynnościach sędziego Pawła Juszczyszyna, z powodu wydania przez niego orzeczenia niewygodnego dla rządzących. Orzeczenie to miało na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. Dodatkowo obniżono sędziemu wynagrodzenie o 40%. Mimo że w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej organ ten nie jest sądem, a w myśl uchwały połączonych Izb – Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23.1.2020 r. orzeczenia Izby Dyscyplinarnej nie są prawnie wiążące, rządzący zapowiedzieli niezwłoczne wykonanie tej decyzji. Podpisanie przez Prezydenta RP ustawy z 20.12.2019 r. pogłębia chaos prawny i dewastację podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego. Celem tej ustawy jest przejęcie Sądu Najwyższego na wzór Trybunału Konstytucyjnego, likwidacja niezależności sądów i ich całkowite podporządkowanie politykom. Stawia to Polskę poza Unią Europejską, w kręgu krajów, w których prawa obywatelskie są łamane, a zasady praworządności nie obowiązują, gdzie rządzi siła, a nie rozum i prawo. To ostatni akord w procesie usuwania bezpieczników chroniących obywateli przed nadużyciami sprawujących władzę. W związku z tym Zarząd zaapelował do wszystkich sędziów, by pozostali wierni prawu oraz ślubowaniu sędziowskiemu i we wszelki możliwy sposób wsparli szykanowanych Kolegów i Koleżanki. Na nas sędziach spoczywa dzisiaj ogromna odpowiedzialność za ochronę konstytucyjnego porządku prawnego w Polsce i pozostanie naszego kraju w demo­kratycznej rodzinie państw Unii Europejskiej1.

IS

1 Całość stanowiska: https://iustitia.pl/79-in­formacje/3669-stanowisko-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-zwiazku-z-eskalacja-represji-wobec-sedziow-w-polsce-oraz-podpisaniem-przez-prezydenta-rp-ustawy-represyjnej