• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 7 października 2020.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w związku z działalnością Izby Dyscyplinarnej

W dniu 24.6.2020 r. mija termin, jaki Komisja Europejska zakreśliła polskiemu rządowi (Ministrowi Sprawiedliwości) do wyjaśnienia, w jaki sposób rząd zastosował się do postanowienia TSUE (Wielkiej Izby) z 8.4.2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, zawieszającego stosowanie przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Odpowiedź jest jasna i wynika z działań, zarówno samego rządu, w tym Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Z. Ziobry oraz Prezydenta A. Dudy, jak i osób przez nich mianowanych w politycznych procedurach i im podporządkowanym. Prokuratura podległa Ministrowi Sprawiedliwości Z. Ziobrze wszczyna przeciwko sędziom postępowania karne, mające często charakter polityczny i szykanujące polskich sędziów za wydane orzeczenia. Mają one w istocie charakter zbliżony do postępowań dyscyplinarnych. Zmierzają do uchylenia sędziom immunitetu i zawieszenia ich w czynnościach sędziowskich, a w dalszej kolejności – szykanowania sędziów w procesach karnych i traktowania ich jak zwykłych przestępców.

W ocenie Zarządu brak niezwłocznej reakcji ze strony społeczności międzynarodowej, w tym przede wszystkim Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, spowoduje, że orzeczenie TSUE nadal nie będzie przestrzegane. Skutkiem tego polscy sędziowie staną się obiektem niekończących się politycznych postępowań o charakterze dyscyplinarnym, co ma prowadzić do wywołania efektu mrożącego i zlikwidowania jakichkolwiek oznak niezależności polskich, a zarazem europejskich sądów1.

IS

1 Stanowisko zob.: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3891-polski-rzad-odpowiada-komisji-europejskiej-stanowisko-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia