• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

Stowarzyszenia sędziowskie o działaniach prokuratury wobec sędziów

W dniu 12.2.2017 r. cztery stowarzyszenia sędziowskie, w tym „Iustitia”, przyjęły stanowisko w przedmiocie zagrożeń niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury1 o następującej treści:

„Wyrażamy zaniepokojenie w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi przebiegu procesu z oskarżenia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego rodziny. Tuż przed zakończeniem tego procesu prokurator wszczął postępowanie karne dotyczące decyzji procesowej sędziego i powołując się na ten fakt złożył wniosek o wyłączenie sędziego od orzekania w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Takie działanie stanowi oczywistą i bezprecedensową próbę nacisku na niezawisłego sędziego. Do tej pory podobne zachowania były stosowane wyłącznie przez strony zmierzające do nieuzasadnionego przedłużania postępowań sądowych. W przypadku zmiany sędziego proces karny musi toczyć się od początku.

Popieramy również stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 10.2.2017 r. w przedmiocie zagrożeń niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury”.

(IS)

 

1 Dostępne na: http://www.iustitia.pl/uchwa­ly/1599-stanowisko-stowarzyszen-sedziowskich-ws-zagrozen-niezawislosci-sedziowskiej