• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(16)/2014, dodano 29 sierpnia 2014.

Szkolenia i konferencje Oddziałów SSP „Iustitia”

W najbliższych miesiącach odbędą się m.in. następujące szkolenia i konferencje:

1)   Oddziału w Łodzi: szkolenie dla sędziów w dniach 3–4.10.2014 r., które odbędzie się w  Nieborowie. Szkolenie będzie poświęcone tematowi: „Prawo, jako targowisko opinii. Jednolitość orzecznictwa czy jego zróżnicowanie? Rola wykładani prawa w kreowaniu rzeczywistej treści przepisu prawa”. Indywidualny koszt szkolenia wynosi 100 zł. Zgłoszenia do 15.9.2014 r. Szczegółowe informacje dostępne na: www.iustitia.pl;

2)   Oddziału w Poznaniu: konferencja dla sędziów i prokuratorów: „Nowa jakość w prawie karnym, aktualne problemy procedury karnej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, ocena sądowo-lekarska obrażeń ciała”. Wykładowcami będą prof. dr hab. SSN Jacek Sobczak, prof. dr hab. Robert Zawłocki,
dr hab. n. med. Czesław Żaba. Konferencja odbędzie się 10.10.2014 r. w Poznaniu. Termin zgłoszeń upływa 15.9.2014 r. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowe informacje są dostępne na: www.iustitia.pl/poznan;

3)   Oddziału Śląskiego: konferencja dla sędziów „Iudex suspectus w teorii i w praktyce”, która odbędzie się w dniach 17–19.10.2014 r. w Siewierzu. Zgłoszeń można dokonywać już teraz na adres: [email protected]. Szczegóły organizacyjne będą dostępne na stronie www.iustitia.pl oraz https://pl-pl.face­book.com/IustitiaKatowice;

4)   Oddziału Gdańskiego: szkolenie dla sędziów w dniach 21–23.11.2014 r., które odbędzie się w Jastrzębiej Górze. Wykładowcami będą SSA Dorota Gierczak (temat: „Kara umowna”), dr hab. Sławomir Steinborn (temat: „Rola uzasadnienia wyroku w procesie karnym”), dr Filip Przybylski-Lewandowski
(temat: „Czy wykładnia może być głupia?”). Termin zgłoszeń mija 10.10.2014 r. Koszt udziału 400 zł (członkowie Oddziału w Gdańsku: 350 zł).
Szczegółowe informacje dostępne na: www.iustitia.pl. (BP)