• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Tajwan: Sąd konstytucyjny, jako sąd niezależny, czy organ polityczny

17.9.2023 r. Prezes SSP „Iustitia” podczas Zjazdu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów wygłosił przemówienie, w którym wskazał m.in., że sądy konstytucyjne są gwarantami podziału władzy, rządów prawa, praw mniejszości parlamentarnej i co należy podkreślić – fundamentalnych praw człowieka i obywatela. To gwarancja prymatu prawa nad prymatem siły. Siłą jest świat politycznej większości. Mądre państwa dbają o zaufanie obywateli i o zdobycze cywilizacyjne, takie jak prawa i wolności obywali. To zdobycze napisane krwią milinów ludzi, ofiar II wojny światowej. W Europie coraz mocniej mówi się o niezależności sądu, która związana jest z ustanowieniem sądu w sposób legalny. W związku z tym należy postulować, by sąd konstytucyjny mógł pełnić swoją rolę i być realnym gwarantem praw i wolności człowieka1.

1 Całość przemówienia na stronie: https://www.iustitia.pl/4747-tajwan-sad-konstytucyjny-jako-sad-niezalezny-czy-organ-polityczny.