• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(12)/2013, dodano 12 sierpnia 2013.

Tortem w majestat Rzeczpospolitej

Dnia 5.6.2013 r. została przekroczona kolejna granica upokorzenia Władzy Sądowniczej – jeden z protestujących członków publiczności rzucił wniesionym do sądu tortem w sędzię stołecznego sądu rejonowego, opuszczającą salę rozpraw po zarządzeniu przerwy.

Reakcja znacznej części sceny politycznej na to wydarzenie była nieadekwatna do naruszenia majestatu Rzeczpospolitej – wydarzenia bagatelizowano lub wręcz wskazywano, że gdyby sądy wydawały inne orzeczenia, to nie dochodziłoby do takich sytuacji. Zdarzenie stanowczo potępiła Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku z 6.6.2013 r., wskazując, że tego typu zachowania są nie tylko naruszeniem nietykalności konkretnej osoby, ale także zamachem na podstawy funkcjonowania Państwa. Do zdarzenia odniosły się również Zarząd SSP „Iustitia” i Zebranie Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia”, wskazując, że należy podjąć kroki dla zapewnienia bezpieczeństwa sędziów w przyszłości. W dniu 19.6.2013 r. Zarząd SSP „Iustitia” zwrócił się do Komendantów Policji – Komendanta Głównego i Komendanta Stołecznego – o wyjaśnienie środowisku sędziowskiemu spraw związanych z wydarzeniami w Warszawie i bezpieczeństwem sądów. Zarząd zauważył, że nagłośnienie przez media incydentów, którym policja w sądach nie zapobiegła, wywoła niewątpliwie społeczne przeświadczenie, że sądy są słabo chronione. To zaś może pociągnąć za sobą dalsze podobne wydarzenia1. (BP)

1Pełnatreść uchwał na stronie www.iustitia.pl