• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

TSUE oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości

16.2.2022 r. TSUE w pełnym składzie oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego (C-156/21, C-157/21)1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/4387-trybunal-sprawiedliwosci-oddalil-wniesione-przez-wegry-i-polske-skargi-podwazajace-mechanizm-warunkowosci-ktory-uzaleznia-korzystanie-z-finansowania-z-budzetu-unii-od-poszanowania-przez-panstwa-czlonkowskie-zasad-panstwa-prawnego-c-156-21-c-157-21.