• Sprawy bieżące
  • Dodano 4 stycznia 2021.

Uchwała Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 30 grudnia 2020 r.

Kolegium Redakcyjne Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w pełni popiera uchwałę Kolegium Redakcyjnego Miesięcznika PALESTRA  z dnia 28 grudnia 2020 r.

Uchwała ta została podjęta w związku z przymuszaniem Pani dr bab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk do rezygnacji ze stanowiska radcy prawnego w Sądzie Najwyższym przez obecne kierownictwo tego Sądu z powodu tez zawartych w jej artykule opublikowanym na łamach Miesięcznika PALESTRA pt. “Status prawny osoby formalnie powołanej na urząd sędziego na skutek rekomendacji udzielonej przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie – uwagi na tle wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz orzeczeń Sądu Najwyższego będących konsekwencją tego rozstrzygnięcia”.

Kolegium Redakcyjne Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA sprzeciwia się ograniczaniu wolności prowadzenia badań naukowych i represjonowaniu autorów.