• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Uchwała „koszulkowa” KRS

Jak wiadomo, Krajowa Rada Sądownictwa wydała uchwałę, w której stwierdziła, iż publiczne noszenie przez sędziego koszulki ze znanym napisem „Konstytucja” może naruszać zasady etyki sędziowskiej i poważać zaufanie do urzędu sędziego. Konstytucja to nie tylko słowo. „Konstytucja to wartości. Żadna uchwała upolitycznionej KRS nie zakaże nam stosowania Konstytucji i nie zmusi nas do schowania jej w szafie” – sędziowie z „Iustitii” odpowiedzieli na uchwałę „koszulkową” instytucji pełniącej funkcję KRS1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/2731-a-propos-uchwaly-koszulkowej-nowej-krs