• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

Uchwała SSP „Iustitia” w sprawie sytuacji w sądach w związku z COVID-19

W uchwale z 7.4.2021 r. Zarząd SSP „Iustitia” zwrócił uwagę na alarmującą sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Sądy i prokuratury są jedynymi jednostkami budżetowymi, których nie objęło zalecenie pracy zdalnej. Brak jest jakiejkolwiek koordynacji i kompleksowej regulacji funkcjonowania sądów przez Ministra Sprawiedliwości i rząd. Sędziowie i pracownicy sądów są nieustannie narażeni na kontakt z koronawirusem, obsługując tysiące wokand dziennie. Sąd Najwyższy odwołał wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne, a sądy powszechne muszą nadal wykonywać swoją służbę w sytuacji niemal całkowitego ­lockdownu państwa. W wydziałach karnych nie ma realnej możliwości prowadzenia rozpraw on-line. Całe wydziały sądów są wyłączane z bieżącej pracy z uwagi na zachorowania sędziów i pracowników. Prezesi usiłują zapewnić funkcjonowanie sądów zgodnie z rządowymi zaleceniami, ze szkodą dla bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników. Na powyższe nakłada się chaos związany ze szczepieniami. Mimo że pracownicy sądów niewątpliwie wypełniają definicję osób bezpośrednio zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa, do tej pory Ministerstwo Zdrowia nie zajęło jednoznacznego stanowiska co do możliwości wystawiania skierowań na szczepienia dla tej grupy osób w ramach Etapu I Narodowego Programu Szczepień, zgodnie z § 27 pkt 16 Rozporządzenia RM z 19.3.2021 r. Z tego powodu w niektórych regionach kraju szczepienia sędziów i pracowników sądów odbywają się, w innych zaś odmawia się tej grupie zawodowej prawa do przyjęcia szczepionki. Wobec powyższego Zarząd wezwał Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wymiaru sprawiedliwości poprzez niezwłoczne skierowanie ich na szczepienia przeciwko COVID-191.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/81-uchwaly/4145-uchwa­la-zarzadu-ssp-iustitia-z-7-kwietnia-2021-w-sprawie-sytuacji-w-sadach-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19.