• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 25 sierpnia 2021.

Uchwała w sprawie uchylenia immunitetu i zawieszenia w czynnościach służbowych SSN Józefa Iwulskiego

W dniu 2.7.2021 r. troje byłych prokuratorów: Małgorzata Bednarek, Jarosław Duś i Adam Roch, powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa i Prezydenta RP do Izby Dyscyplinarnej mieszczącej się w budynku Sądu Najwyższego, podjęło bezprawną decyzję o uchyleniu immunitetu i zawieszeniu w czynnościach służbowych Prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego.

Pretekstem do tego jest sprawa sprzed 40 lat, w której orzekał J. Iwulski. A rzeczywistym celem tych działań jest wyeliminowanie Prezesa SN J. Iwulskiego i przejęcie przez osoby zainteresowane wynikiem sprawy powództw o ustalenie, że osoby te zostały nielegalnie powołane na stanowiska sędziów SN. Właśnie w tych sprawach Sąd Najwyższy kierowany przez Prezesa J. Iwulskiego zwrócił się z pytaniami prawnymi do TSUE, a efektem obecnych działań ma być zniweczenie skutków orzeczeń TSUE.

Kilka miesięcy temu nielegalna Izba Dyscyplinarna wznowiła działanie zarówno w sprawach dyscyplinarnych, jak i immunitetowych sędziów. Stało się tak pomimo orzeczenia zabezpieczającego postępowanie wydanego przez TSUE, zakazującego prowadzenia tych spraw, kolejnego wniosku KE w tym zakresie, a także wbrew orzeczeniom TSUE i składu połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego z 23.1.2020 r. Kolejne takie sprawy wyznaczono na posiedzenia w lipcu 2021 r. m.in. w sprawach o sygn. akt I DI 30/21, I DI 32/21.

Kontynuowanie działalności nielegalnej Izby Dyscyplinarnej kolejny raz potwierdza konieczność szybszego podejmowania decyzji przez polskie i europejskie organy, których obowiązkiem jest dbanie o praworządność w Polsce i Europie.

SSP „Iustitia” przypomina, że wszys­cy Sędziowie Sądu Najwyższego są związani uchwałą połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego z 23.1.2020 r. w sprawie sygn. akt BSA I-4110-1/20 i w związku z tym nie mogą respektować decyzji nielegalnej Izby Dyscypli­narnej1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/81-uchwaly/4184-uchwa­la-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-uchylenia-immunitetu-i-zawieszenia-w-czynnosciach-sluzbowych-prezesa-sadu-najwyzszego-jozefa-iwulskiego-przez-nielegalna-izbe-dyscyplinarna.