• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Uchwała Zarządu „Iustitii” w sprawie ujawnienia nazwisk sędziów popierających kandydatury do KRS

1.8.2019 r. Zarząd SSP „Iustitia” podjął uchwałę, w której wskazał, że prawomocnym wyrokiem z 28.6.2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, iż Szef Kancelarii Sejmu ma udostępnić jako informację publiczną wykaz sędziów, popierających kandydatów do nowej KRS.

Szefowa Kancelarii Sejmu, przy wsparciu polityków związanych z rządem, odmówiła wykonania wyroku NSA1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/81-uchwaly/3218