• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(33)/2018, dodano 16 stycznia 2019.

Uchwała Zarządu SPP „Iustitia” z 6.9.2018 r. w sprawie wypowiedzi telewizyjnej udzielonej 28.8.2018 r. przez sędziego Macieja Nawackiego – członka KRS

W uchwale tej Zarząd uznał za niedopuszczalną wypowiedź, w której członek KRS – organu mającego za zadanie stać na straży niezawisłości sędziowskiej, odnosząc się do orzeczeń SN podjętych w związku z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE, stwierdza, że sędziowie SN „dopuszczają się naruszenia łamania prawa w Polsce”, a także „spotkają się z adekwatną reakcją w tym zakresie”. W ocenie Zarządu wypowiedź ta łamie standardy etyczne, jakich oczekuje się od sędziego i odbierana jest przez środowisko sędziowskie jako groźba wszczynania postępowań dyscyplinarnych w związku w wydawanymi orzeczeniami.

W tej sprawie zabrało głos także kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, które uznało, iż takie zachowanie sędziego sądu powszechnego stanowi przekroczenie zasady rzeczowej krytyki orzeczenia najwyższej instancji sądowej, która godzi jednocześnie w jej autorytet (§ 4 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych). Także jako sprzeczną z dobrymi obyczajami (§ 2 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych) należy traktować tę część wypowiedzi sędziego, która zawiera groźbę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów SN, którzy brali udział w wydaniu wspomnianego orzeczenia. Kolegium SO w Olsztynie upoważnia członków Kolegium do rozpowszechniania niniejszej uchwały.

IS