• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie niezależności adwokatury i tajemnicy adwokackiej

W uchwale z 16.102020 r. Zarząd SSP „Iustitia” przypomniał, że za­pewnienie poszanowania tajemnicy ­adwokackiej i prawa do obrony jest obowiązkiem wszystkich organów państwa.

Wszelkie działania uderzające w niezależność adwokatów godzą w rzetelność procesu, a przez to w prawa obywatelskie.

Tajemnica adwokacka stanowi jeden z fundamentów prawa do obrony, które jest podstawowym prawem każdego człowieka1.

IS

1 Uchwała zob. https://iustitia.pl/81-uchwaly/ 4009-uchwala-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-niezaleznosci-adwokatury-i-tajemnicy-adwokackiej