• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie wyboru sędziów do neo-KRS

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przyjął 13.5.2022 r. uchwałę w sprawie wyboru sędziów do neo-KRS na kolejną kadencję. W uchwale Zarząd podkreślił m.in., że wybierając do nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa sędziów przez siebie wskazanych, skompromitowanych, wbrew Konstytucji i wyrokom TSUE oraz ETPC władza polityczna po raz kolejny pokazała, że za nic ma Konstytucję, traktaty europejskie i zwyczajną ludzką przyzwoitość. Liczy się tylko władza.

Zarząd zaznaczył, iż: „jako sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem przedstawiciele Państwa Polskiego, będziemy stać na straży Konstytucji i zapisanych w niej praw i wolności obywatelskich. My dochowamy swojego ślubowania, by służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”1

IS

1 Całość uchwały na stronie: https://www.iustitia.pl/81-uchwaly/4453-uchwala-zarzadu-ssp-iustitia-z-13-maja-2022-r-w-sprawie-wyboru-sedziow-do-neokrs.