• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” z 11.12.2018 r. w sprawie działalności KRS

W uchwale z 11.12.2018 r. Zarząd SSP „Iustitia” oświadczył, że: „Stwierdzamy, że organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, który wbrew postanowieniom Konstytucji RP został wybrany w całości przez polityków, nie posiada legitymacji środowiska sędziowskiego. Potwierdziło to kilkadziesiąt zgromadzeń i zebrań sędziów, a także wyniki ogólnokrajowych ankiety i referendum, przeprowadzonych w tej sprawie. Około 90% sędziów uważa, że organ ten nie wykonuje swojej konstytucyjnej funkcji, którą jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Organ ten nie reaguje na bezprawne działania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców, które dotyczą wypowiedzi sędziów w mediach, krytycznych wobec szkodliwych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, a także dotyczących okoliczności wydania przez sędziów orzeczeń – pytań prejudycjalnych do TSUE. Te zaniechania należy ocenić jako przyzwolenie organów związanych z Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym na tworzenie „chilling effect” wobec sędziów. Bardzo poważne zastrzeżenia sędziów budzi sposób procedowania tego organu, ­ignorowanie opinii organów samorządu sędziowskiego przy awansach sędziów, odrzucanie wyróżniających się bardzo dobrą pracą sędziów, a rekomendowanie do nominacji sędziów z przeciętnymi albo słabymi wynikami pracy, również samych siebie”1.

IS

1 Całość uchwały dostępna na: https://iustitia.pl/81-uchwaly/2712-uchwala-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-z-dnia-11-12-2018-r-w-sprawie-dzialalnosci-organu-pelniacego-funkcje-krs