• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Uchwała Zarządu SSP Iustitia z 9.2.2022 r. w sprawie zawieszenia sędzi Joanny Hetnarowicz-Sikory

Zarząd SSP „Iustitia” z najwyższym oburzeniem przyjął informację o zawieszeniu w obowiązkach służbowych sędzi Joanny Hetnarowicz-Sikory za wydane przez nią orzeczenie. Działanie to, przeprowadzone w trakcie sesji, kiedy zabroniono jej wejścia do sali rozpraw, postawiło sędzię na równi z przestępcami, uwłaczając jej godności i podważając wiarygodność zawodową. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za wydanie przez sędziego orzeczenia przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę oraz decyzja Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbig­niewa Ziobrę o zawieszeniu, wykonana przez prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszkę Leszkiewicz, stanowią bezpośrednie naruszenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14.7.2021 r. (sprawa C-204/21) i z 15.7.2021 r. (sprawa C-791/19)1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/81-uchwa­ly/4372-uchwala-zarzadu-ssp-iustitia-z-9-02-2022-r-w-sprawie-zawieszenia-sedzi-joanny-hetnarowicz-sikory.