• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 7 października 2020.

Uchwała Zebrania Członków Oddziału SSP „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim

W uchwale z 5.6.2020 r. Członkowie Oddziału SSP „Iustitia” w Piotrkowie Trybunalskim wyrazili głębokie zaniepokojenie podjęciem przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, SSO Annę Gąsior-Majchrowską, wstępnych czynności wyjaśniających w stosunku do sędziów, którzy podpisali pismo z 28.4.2020 r. skierowane do Ambasadora Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Sędziowie zaoponowali przeciwko uznaniu, że „wystąpienie w piśmie do Ambasadora” OBWE w Europie jest naruszeniem przez sędziów zakazu wynikającego z art. 178 ust. 3 Konstytucji RP. Sędziowie, którzy podpisali powyższe pismo, kierowali się tylko troską o Rzeczpospolitą i w żadnym wypadku ich działanie nie powinno być ocenione jako niedające się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W piśmie tym sędziowie wyrazili swoje obawy co do zagrożenia powszechności wyborów i tajności głosowania w uchwalonej przez Sejm ustawie z 6.4.2020 r. oraz zwrócili się z apelem o wsparcie, dialog i wnikliwe monitorowanie przebiegu trwającego procesu wyborczego oraz prawodawczego. Podkreślili jednocześnie, że ich zastrzeżenia nie wynikają z oceny politycznej przyjmowanych rozwiązań, a jedynie z roli, w jakiej uczestniczą w funkcjonowaniu państwa1.

IS

1 Całość uchwały zob.: https://iustitia.pl/81-uchwaly/3889-uchwala-zebrania-czlonkow-oddzialu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-piotrkowie-trybunalskim-z-dnia-5-czerwca-2020r.