• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Ustawa o uregulowaniu skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2018–2024 – projekt wraz z uzasadnieniem

Projekt stanowi element pakietu 5 ustaw, który był prezentowany na Kongresie Prawników Polskich 24.6.2023 r. w Gdańsku. Podstawowym założeniem projektu było przyjęcie rozwiązań, które – zapewniając przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją RP – zagwarantują sprawne i możliwie niezakłócone funkcjonowanie sądownictwa.

Dlatego m.in. przewidziano system delegacji sędziów sądów powszechnych, pozwalający im zakończyć sprawy, których prowadzenie rozpoczęli na nowo objętych stanowiskach, jak również rozwiązania, które zapewnią, że orzeczenia wydane przez sędziów powołanych z udziałem wadliwie ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa, co do zasady, pozostaną w mocy. Będzie je można wyjątkowo wzruszyć jedynie w razie spełnienia precyzyjnie określonych warunków1.

1 Całość projektu dostępna pod adresem: https://www.iustitia.pl/4829-ustawa-o-uregulowaniu-skutkow-uchwal-krajowej-rady-sadownictwa-podjetych-w-latach-2018-2024-gotowy-projekt-z-uzasadnieniem.