• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Uwagi „Iustitii” do prezydenckiego projektu ustawy o sędziach pokoju

Stowarzyszenie krytycznie oceniło prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju. W opinii wskazano m.in. że: koszty utworzenia sądów pokoju nie zostały rzetelnie oszacowane; wobec krytycznej sytuacji wymiaru sprawiedliwości spowodowanej wieloletnimi zaniedbaniami ze strony władzy politycznej nie jest to właściwy moment na wprowadzanie tak rewolucyjnych i dyskusyjnych pod względem konstytucyjnym rozwiązań; jest to kolejny eksperyment na żywym organizmie sądów, którego koszty poniosą strony postępowań sądowych, a więc obywatele1.

IS

1 Całość stanowiska: https://iustitia.pl/4337-uwagi-do-prezydenckich-projektow-ustawy-o-sadach-pokoju-oraz-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-sadach-pokoju.