• Sprawy bieżące
  • Dodano 5 grudnia 2018.

W dniu 3 grudnia 2018 r. w siedzibie przedstawicielstwa UE w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Reprezentowane były m. in. Fundacja Schumana i Klub Jagielloński. SSP Iustitia reprezentował Piotr Gąciarek z Zarządu Oddziału Warszawskiego. Na spotkaniu przedstawiciele EKES byli zainteresowani trudnościami jakie napotykają w swojej działalności organizacje pozarządowe w Polsce. W dyskusji zaakcentowano znaczenie niezależnych sądów dla zagwarantowania nieskrępowanej realizacji praw obywatelskich. Przedstawiciel Iustitii podkreślił, że sądy są władzą równorzędną względem innych władz i wskazał na próby wykluczenia sędziów z czynnego udziału w debacie publicznej pod pretekstem angażowania się w politykę, na co nie może być zgody, bo obrona Konstytucji i niezależności sądów nie jest robieniem polityki. W podsumowaniu dyskusji przedstawiciel Iustitii wskazał znany powszechnie przypadek sędziego z Suwałk represjonowanego po wydaniu wyroku uniewinniającego wobec działaczy organizacji pozarządowej, protestujących na spotkaniu wyborczym polityka związanego z partią rządzącą, jako sytuację, gdzie splatają się zagrożenia dla działania organizacji obywatelskich i niezawisłości sędziowskiej.