• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

W obronie aplikantów „starej” aplikacji

W październiku 2010 r. okazało się, że w ostatniej chwili do projektu zmian w PrUSP, skierowanym pod obrady Rady Ministrów, wprowadzono niekorzystne zmiany dostępu do urzędu sędziego dla aplikantów sędziowskich „starej” aplikacji (tj. tych, którzy nie odbywali aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury).

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, aby uchylić art. 65 ust. 3 ustawy z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26, poz. 157 ze zm.). W tej sytuacji egzaminowani aplikanci „starej” aplikacji sądowej mogliby starać się o powołanie na tych samych prawach, co osoby, które aplikacji sądowej nie odbyły, tj. po sześciu latach zatrudnienia w charakterze referendarza sądowego lub asystenta (obecnie muszą legitymować się dwuletnim stażem). Wymagany okres stażu na tych stanowiskach byłby dłuższy niż obowiązujący aplikantów rocznej aplikacji ogólnej w KSSiP, która zpewnością jest mniej wymagająca od trzyletniej „starej” aplikacji sędziowskiej (aplikanci aplikacji ogólnej w ­KSSiP muszą legitymować się pięcioletnim stażem). Z kolei aplikanci aplikacji sędziowskiej w KSSiP odbywają zajęcia teoretyczne przez dwa i pół roku, a następnie dwuletni staż na stanowisku asystenta i referendarza, więc wydłużenie okresów wymaganego stażu aplikantom „starej” aplikacji stawiałoby aplikantów sędziowskich z KSSiP w uprzywilejowanej pozycji. W dniu 7.10.2010 r. Zarząd „Iustitii” podjął uchwałę sprzeciwiającą się tym zmianom (dostępna na: http://www.iustitia.pl/content/view/629/74). Ostatecznie Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się ztej poprawki i do Sejmu trafił projekt pozostawiający ww. przepis bez zmian, trudno jednak przewidzieć, czy nie zmieni się to w toku prac
sejmowych.