• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(8)/2012, dodano 1 sierpnia 2012.

W obronie poprawnej legislacji

Cztery organizacje związane z wymiarem sprawiedliwości: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów (inicjator pomysłu), Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Międzyregionalna Sekcja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wystosowały wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie naruszania zasad konsultacji społecznych przy procesach legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Naruszenia zasad konsultacji zostały w ostatnim okresie stwierdzone wielokrotnie, w szczególności przy dotyczących nas zmianach ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i uchwalaniu ustawy obniżającej realne wynagrodzenia sędziów1.

(IS)


1 Pełna treść wniosku dostępna na: www.ius­titia.pl.