• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

W październiku o dzieciach – ofiarach przestępstw

Już wkrótce rozpocznie się rejestracja uczestników na kolejną edycję konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowaną przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Urząd m.st. Warszawy, która odbędzie się 19 i 20 października w Warszawie.

To największe tego typu wydarzenie, w którym co roku bierze udział ponad 550 uczestników, wśród których znajdują się sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele nauki oraz organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim konferencji jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane są także projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz profesjonalne wydawnictwa dotyczące tej problematyki. Program konferencji przewiduje m.in. sesje plenarne, wykłady i warsztaty w mniejszych grupach.

(IS)