• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 27 czerwca 2023.

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

W sobotę i niedzielę 25–26.3.2023 r. członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych spotkali się na Walnym Zgromadzeniu. Oprócz spraw organizacyjnych na Zgromadzeniu zostały przedstawione projekty zmian do Prawa o ustroju sądów administracyjnych (projekt nowej regulacji) i zmian Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przygotowane przez zespół legislacyjny Stowarzyszenia.

W Zgromadzeniu wziął udział prezes Iustitii prof. Krystian MarkiewiczArkadiusz Tomczak – członek zarządu Naszego Stowarzyszenia i sędzia administracyjny.1

IS

1 Więcej na stronie: https://www.iustitia.pl/79-informacje/4659-walne-zgromadzenie-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-sedziow-sadow-administracyjnych.