• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 11 kwietnia 2013.

Wbrew opinii zgromadzenia

Pomimo negatywnej opinii Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, Minister Sprawiedliwości w marcu 2013 r. powołał na Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku sędziego Jarosława ­Banasika. Było to możliwe dzięki pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa, przyjętej stosunkiem głosów 19 za, 1 wstrzymujący się. (BP)