• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(25)/2016, dodano 24 listopada 2016.

Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki w sądzie

„Widać, że jest to, niestety, zemsta pani sędzi za krytykowanie sądów. Złożyłem wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec pani sędzi oraz by jednocześnie zbadać, w jaki sposób sprawę dostała ta akurat sędzia” – mówił Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki w dniu 9.9.2016 r. na rozprawie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie występował jako strona procesu. Jak dodał, nie boi się, że będzie mu zarzucane ingerowanie w działanie sądów. Przypomniał, że zarówno Konstytucja, jak i ustawa w sposób szczególny chroni posłów i ich wypowiedzi na forum Sejmu (nagranie wideo1).

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, swoją postawą Patryk Jaki uchybił godności sprawowanego mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnionej funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości2. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie uznało to zachowanie za niestosowne. Uznało także, że tego typu wypowiedzi mogą stwarzać wrażenie, że w ten sposób Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki chciał wywrzeć wpływ na decyzję sądu. Taka postawa budzi niepokój i sprzeciw środowiska sędziowskiego3. Ostatecznie Wiceminister Patryk Jaki wycofał się ze swoich zapowiedzi.

1 Zob. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/patryk-jaki-i-robert-kropiwnicki-rozprawa-sadowa,674901.html

2 Zob. http://www.krs.pl/pl/aktualnosci/d,2016, 9/4353,uchwala-krajowej-rady-sadownictwa-z-16-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-wypowiedzi-wiceministra-sprawiedliwosci-partyka-jakiego-9-wrzesnia-2016-r-w-so-w-warszawie

3 Zob. http://iustitia.pl/1415-uchwala-warszawska-zachowanie-jakiego-na-sali