• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

Wniosek „Iustitii” do KRS

Urodzona 31.12.1962 r. kobieta – sędzia ma prawo przejść w stan spoczynku w wieku 55 lat. Jej koleżanka urodzona dzień później musi pracować 8 lat i 4 miesiące dłużej. Mężczyzna – sędzia urodzony 31.12.1957 r. może przejść w stan spoczynku w wieku 60 lat. Jego urodzony dzień później kolega już 7 lat później. W wypadku sędziów, w przeciwieństwie do innych pracowników, nie przewidziano odpowiednich przepisów przejściowych. To nie jedyne zmiany legislacyjne, które w ostatnich latach weszły w życie znacząco pogarszając pozycję ustrojową polskich sędziów. Wymienić można jeszcze choćby obniżenie wynagrodzenia za czas choroby, obniżenie wysokości zwrotu kosztów przejazdu do sądu do poziomu, który nie pokrywa kosztów zakupu paliwa, czy planowane odebranie prawa do tego zwrotu sędziom sądów rejonowych. Stowarzyszenie „Iustitia” złożyło wniosek do Krajowej Rady Sądownictwa zwracając się do niej o zaskarżenie ustaw odbierających sędziom kolejne uprawnienia socjalne do Trybunału Konstytucyjnego.

Uchwałę podobnej treści przyjęło w lutym 2014 r. Zebranie Przedstawicieli Sędziów Sądów Okręgowych i Rejonowych i była to bardzo jednoznacznie wyrażona wola całego środowiska. KRS do tej pory nie podjęła jednak koniecznych działań. Stowarzyszenie wystąpiło do KRS, bo przepisy dotyczące podniesienia wieku osiągania stanu spoczynku zaczną działać już z końcem 2017 r. Czasu jest zatem coraz mniej.

(IS)