• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Wnioski z badań przeprowadzonych przez panel Ariadna dla SSP „Iustitia”

Polacy wystawiają miażdżące oceny dla wymiaru sprawiedliwości za rządów PiS. To wnioski z badań przeprowadzonych przez Panel Badawczy Ariadna dla SSP „Iustitia”.

Badani ocenili negatywnie nie tylko każdą z instytucji wymiaru sprawiedliwości, o którą zapytali autorzy sondażu, ale ocenili tak właściwie każdy aspekt ich działania. Wymiar sprawiedliwości oceniany jest gorzej niż za poprzednich rządów.

37% ankietowanych uważa, że praworządność jest w Polsce zagrożona „zdecydowanie”, a 28%., że „raczej”. Tylko 19% społeczeństwa nie widzi dla praworządności zagrożeń.

Jedynie 17% ankietowanych ocenia polskie sądownictwo powszechne pozytywnie, z czego 4% zdecydowanie ­pozytywnie, a 13% raczej pozytywnie.

W ocenach badanych sądy aktualnie działają gorzej niż za minionych rządów. Uważa tak 29% pytanych. 21% nie widzi pod tym względem różnicy. Jedynie co dziesiąty respondent jest gotowy podpisać się pod stwierdzeniem, że rządy PiS poprawiły stan sądownictwa powszechnego.

Według 35% sądy są bardziej zależne od władzy, niż były jeszcze 8 lat temu. Jedynie 12% wierzy, że jest inaczej.

Polacy negatywnie oceniają także obecną Krajową Radę Sądownictwa, a jej działanie i przeprowadzane przez nią awanse sędziów 41% uznaje za nielegalne i niezgodne z literą prawa, 40% nie ma tej kwestii zdania, a 18% respondentów jest przekonanych o legalności działań KRS.

Respondenci, którzy zgadzają się ze stwierdzeniem o nielegalności aktualnej KRS, mają rozbieżne opinie o tym, co zrobić z sędziami awansowanymi przez Radę w obecnym składzie. Największa ich część – 40% – chce cofnięcia awansów i przywrócenia sędziów na poprzednie stanowisko. 22% domaga się wyrzucenia ich z zawodu, a 21% – kary dyscyplinarnej. Tylko 4% pogodziłoby się z pozostawieniem ich na wyższym stanowisku1.

1 Więcej na temat badań pod adresem: https://www.iustitia.pl/4743-wnioski-z-badan-przeprowadzonych-przez-panel-badawczy-ariadna-dla-stowarzyszenia-iustitia.