• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(2)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Wręczenie Listu Otwartego

W dniu 23.6.2010 r. członkowie Zarządu „Iustitii” (Maciej Strączyński, Rafał ­Puchalski i Łukasz Piebiak) wręczyli List Otwarty Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczący projektowanych zmian PrUSP, w szczególności ocen okresowych. Po ostatecznych obliczeniach okazało się, że list podpisało 4969 sędziów, w tym 4958 sędziów sądów powszechnych (w sądach powszechnych orzeka 9750 sędziów, zatem większość sędziów sądów powszechnych sprzeciwiła się ocenom okresowym). Do Listu Otwartego załączono za każdym razem księgę zawierającą nazwiska sygnatariuszy listu.

Przy wręczaniu listu podkreślaliśmy, że nie wszędzie został on rozpowszechniony. Chociaż rozesłaliśmy projekt listu do wszystkich sądów, to były takie, w których list nie dotarł do sędziów. Trudno przecież przyjąć, że w dużym, kilkudziesięcioosobowym sądzie sędziowie przeczytali list i żaden z nich go nie chciał podpisać… Pomimo tego list podpisała większość sędziów w Polsce.

Pierwszą wizytę złożyliśmy w Kancelarii Prezydenta (miało to miejsce jeszcze przed wyborami prezydenckimi – przyp. red.). Przyjął nas zespół pod kierownictwem podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, Andrzeja Dudy. Przedstawiliśmy nasze plany co do Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości oraz wolę przyjęcia nowej ustawy ustrojowej dotyczącej całego sądownictwa. Z oczywistych względów – nie było wiadomo przecież, kto będzie nowym Prezydentem Rzeczypospolitej – minister Duda nie był w stanie przewidzieć, jak będą mogły przebiegać dalsze prace w tym względzie.

Podczas wizyty w Kancelarii Sejmu wręczyliśmy list przeznaczony dla Marszałka Sejmu. Tu przyjął nas pełniący obowiązki szefa Kancelarii Sejmu minister Lech Czapla. Minister Czapla zobowiązał się przekazać list Marszałkowi Sejmu i zapowiedział, że jeżeli projekt ustawy trafi do Sejmu, na pewno „­Iustitia” będzie uczestniczyła w pracach nad ustawą jako jedna z organizacji konsultujących. W Senacie przyjęci zostaliśmy przez dyrektor Annę Pomianowską-Bąk, kierującą Biurem Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu. Niestety żaden z senatorów nie znalazł czasu, aby się z nami spotkać, trwało posiedzenie plenarne. Pani dyrektor przyjęła nasz list, obiecała przekazać go zarówno Marszałkowi Senatu, jak i senatorowi Stanisławowi Piotrowiczowi, kierującemu komisją Praworządności, Praw Człowieka i Petycji. Również w tym przypadku otrzymaliśmy obietnicę włączenia „Iustitii” do konsultacji na etapie senackich prac, gdyby projekt ustawy trafił do Senatu.

 Ostatnim adresatem listu był Prezes Rady Ministrów. Gdy kilkanaście dni wcześniej po raz pierwszy poprosiliśmy o możliwość wręczenia listu polskich sędziów przeznaczonego dla premiera, zaproponowano nam, abyśmy go po prostu złożyli w biurze podawczym, jak każdy zwyczajny petent. Ostatecznie list przyjął od nas jeden z wicedyrektorów w Kancelarii Premiera, a przyjęcie listu obserwowali wysłannicy Ministra Sprawiedliwości.