• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 27 czerwca 2023.

Wspierają nas aktywni obywatele – Fundusz Krajowy

Działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w latach 2022–2024 dofinansowane są z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię (Darczyńcy) w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Operatorem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Batorego, Fundacji Stocznia oraz Fundacji Akademia ­Organizacji Obywatelskich (FAOO) www.eeagrants.org/www.norwaygrants.org.

Między innymi z tych funduszy realizowanym programem przez nasze stowarzyszenie jest program „Rządy Prawa Wspólna Sprawa”.

Partnerem programu jest Ruch Samorządowy Tak Dla Polski1.

IS

1 Więcej na ten temat pod adresem: https://www.iustitia.pl/4616-wspieraja-nas-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy.