• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(4)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Wspólne stanowisko

Dnia 7.1.2011 r. na zaproszenie SSP „Iustitia” wspólnie obradowało siedem organizacji prawniczych: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem”, Stowarzyszenie „Komitet Obrony Prokuratorów”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów). Tematem rozmów była koordynacja wspólnych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz wspólne stanowisko w przedmiocie rządowego projektu zmian PrUSP. Owocem obrad jest wspólne oświadczenie, które zostało rozesłane do mediów i które jest dostępne na: http://www.iustitia.pl/content/view/662/257