• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Wspólne stanowisko przedstawicieli stowarzyszeń sędziowskich w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów

Przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich obecnych na konferencji 6.12.2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim poparli postulaty płacowe wszystkich pracowników sądów powszechnych i administracyjnych, w tym asystentów sędziego – adekwatnie do ich wysokich kwalifikacji zawodowych. Wynagrodzenia tych pracowników, będących istotnym ogniwem w prawidłowym funkcjonowaniu sądów wszystkich szczebli, pozostają na niezmienionym poziomie od 2011 r., a waloryzacja w 2010 r. była symboliczna. Na „interesujący” sposób rozwiązania problemów wynagrodzeń pracowników sądów wpadło Ministerstwo Sprawiedliwości: „Pan Minister stwierdził, że w związku z tym, że sędziowie ubolewają nad sytuacją płacową pracowników i solidaryzują się z pracownikami, postanowili, że przedstawią nowelizację budżetu w 2019 r. Wskazał, że MS rozważa zamrożenie kilometrówek sędziom, które wynoszą 20 mln zł rocznie, jak również funduszu mieszkaniowego (pożyczki mieszkaniowe dla sędziów), którego kwota roczna to 35 mln zł, co dałoby oszczędności pozwalające na wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników o dodatkowe 100 zł. Ponadto będzie dyskusja nad zamrożeniem części wskaźnika wzrostu wynagrodzeń sędziów na 2020 r. Komitet Protestacyjny PPS wypowiedział się negatywnie co do propozycji ministra w zakresie pozyskania środków z tego źródła” – Sekretarz Stanu Michał ­Wójcik.

W tej sytuacji Stowarzyszenie nasze po raz kolejny podkreśla aktualność uchwały w sprawie wynagrodzeń pracowników. Wyrażamy pełne poparcie dla postulatów pracowników sądów i nie damy podzielić się podobnymi pomysłami!1

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/79-informacje/2758-wszystkie-organizacje-sedziowskie-popieraja-postulaty-pracownikow-sadow-nie-damy-sie-podzielic