• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

Wspólne stanowisko stowarzyszeń sędziów, asesorów, referendarzy i prokuratorów w sprawie zamrożenia wynagrodzeń

14.9.2022 r. stowarzyszenia zrzeszające sędziów, asesorów, referendarzy i prokuratorów wystosowały wspólne stanowisko sprzeciwiające się zamrożeniu wynagrodzeń. W oświadczeniu podkreślono, iż stowarzyszenia nie wyrażają zgody na łamanie przepisów Konstytucji o zapewnieniu sędziom wynagrodzenia w wysokości odpowiedniej do rangi pełnionego urzędu.

„Obecne przepisy prawa o ustroju sądów, które wiążą wysokość wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem, gwarantują, że sędziowie, asesorzy, prokuratorzy i referendarze sądowi nie stają się „zakładnikami” woli politycznej. Wysokość wynagrodzeń sędziów, asesorów, prokuratorów i referendarzy sądowych rośnie tylko wtedy, gdy wzrasta wynagrodzenie w gospodarce. Jest to sprawiedliwy, przejrzysty i wolny od manipulacji mechanizm. Dlatego zapowiedziana przez Rząd próba wyłączenia tej reguły po raz trzeci z rzędu nie może mieć miejsca”.