• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(35)/2019, dodano 5 czerwca 2019.

Wspólne stanowisko Stowarzyszeń sędziowskich z 13.3.2019 r. ws. wynagrodzeń pracowników sądów

13.3.2019 r. Stowarzyszenia sędziowskie i Forum Współpracy Sędziów we wspólnym oświadczeniu wskazali, że w pełni popierają działania pracowników sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratury zmierzające do podjęcia dialogu i uregulowania ich statusu, w tym przede wszystkim materialnego. Wymiar sprawiedliwości służyć ma każdemu obywatelowi i obywatelce, niezależnie od ich poglądów, czy przynależności partyjnej. Tym samym działania podjęte w celu jego usprawnienia i przyspieszenia rozpoznawania spraw powinny być wolne od bieżących sporów i uwarunkowań politycznych1.

IS

1 Całość stanowiska dostępna na: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/2908-wspolne-stanowisko-z-dnia-13-marca-2019-r-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-stowarzysze-nia-sedziow-themis-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-sedziow-sadow-administracyjnych-stowarzyszenia-sedziow-rodzinnych-w-polsce-stowarzyszenia-sedziow-rodzinnych-pro-familia-i-forum-wspolpracy-sedziow