• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

Wybory członków Krajowej Rady Sądownictwa

W marcu 2014 r. zakończyła się kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybieranych spośród sędziów sądów powszechnych oraz sędziów Sądu Najwyższego. Przedstawiciele zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów, na 4-letnią kadencję, która rozpoczęła się 21.3. br., wybrali 7 sędziów: Andrzeja Adamczuka
z SO w Poznaniu, Marię Motylską-Kucharczyk z SO w Łodzi (na drugą kadencję), Gabrielę Ott z SO w Katowicach (na drugą kadencję), Sławomira Pałkę z SR
w Oławie, Ewę Prenetę-Ambicką z SO w Rzeszowie (na drugą kadencję), Janusza Zimnego z SO w Gdańsku (na drugą kadencję) i Waldemara Żurka z SO w Krakowie (na drugą kadencję). Z kolei przedstawiciele zebrań sędziów sądów apelacyjnych, ze swojego grona również na 4-letnią kadencję wybrali 2 sędziów: Andrzeja Niedużaka z SA we Wrocławiu, którego kadencja w Radzie rozpoczęła się 22.3. br. oraz Jana Kremera z SA w Krakowie, którego druga kadencja w Radzie rozpocznie się 29.6. br. W dniu 10.3.2014 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, podczas którego zostali wybrani: Katarzyna Gonera (na drugą kadencję) i Dariusz Zawistowski. Kadencja Sędziów Sądu Najwyższego w Krajowej Radzie Sądownictwa rozpocznie się 24.3. br. Ponadto, od 28.1.2014 r. drugą kadencję w KRS rozpoczął płk Piotr Raczkowski, sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, wybrany przez Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w wyborach nie rekomendowało oficjalnie żadnej kandydatury.

Na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie KRS dokona wyboru nowego Przewodniczącego, gdyż kadencja sędziego Andrzeja Górskiego zakończyła się. (BP)