• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 11 kwietnia 2013.

Wykłady a urlop

W związku z rozbieżną interpretacją przepisów w sytuacji prowadzenia przez sędziego zajęć szkoleniowych, Zarząd SSP „Iustitia” zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie warunków wykonywania przez sędziów zajęć dydaktycznych. W wystąpieniu wskazano, że sytuacja taka, jak w Warszawie, gdzie Prezes SO nie poinformowała sędziów o stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości odmiennym od prezentowanego przez kierownictwo sądu, powinna zostać rozstrzygnięta przez KRS1. (BP)

1Pełen tekst stanowiska Zarządu dostępny na: www.iustitia.pl (skrócony link: bit.ly/ZlKeeD).