• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(28)/2017, dodano 14 listopada 2017.

Wykluczenie Pana sędziego Łukasza Piebiaka ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Uchwałą z 17.7.2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec działań i wypowiedzi Pana sędziego Łukasza Piebiaka wspierających uchwalenie ustawy z 12.7.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jako sprzecznych z podstawowymi celami Stowarzyszenia, którymi są umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, na podstawie § 14 ust. 2 statutu zwrócił się do Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia” o wykluczenie Łukasza Piebiaka ze Stowarzyszenia.

Uchwałą z 21.9.2017 r. Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego podjęło decyzję o wykluczeniu ze Stowarzyszenia Pana sędziego Łukasza Piebiaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od uchwały przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

(IS)