• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

Wykroczenia drogowe sędziów

Zaczęło się od „Rzeczypospolitej”, która opublikowała statystyki dotyczące wykroczeń drogowych1. Dane, z których miało wynikać, że spośród osób objętych immunitetem najwięcej wykroczeń drogowych popełniają sędziowie i prokuratorzy, podchwyciły media elektroniczne. Nikt jednak nie zadał sobie trudu porównania liczby wykroczeń do liczebności poszczególnych grup zawodowych. Tutaj sensacji już nie było – sędziowie popełniają wykroczenia drogowe trzykrotnie rzadziej niż parlamentarzyści.

– Fakt popełnienia wykroczenia drogowego jest w każdym wypadku naganny i w żaden sposób nie można go usprawiedliwiać – napisano w specjalnym oświadczeniu Zespołu Informacyjnego Stowarzyszenia „Iustitia”2. Równocześnie podważono rewelacje mediów, stawiające sędziów w negatywnym świetle.

Jako osobny problem trzeba natomiast wskazać konstytucyjność ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych3, która wprowadza m.in. możliwość zrzeczenia się immunitetu w zakresie wykroczeń drogowych przez posłów, senatorów, prokuratorów oraz sędziów. Ustawodawca nie wziął bowiem pod uwagę, że zgodnie z art. 181 Konstytucji RP sędziowie nie mogą zrzec się immunitetu zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i o wykroczenia. Zarząd Stowarzyszenia „Iustitia” wcześniej opowiedział się za zmianą umożliwiającą sędziemu przyjęcie mandatu karnego, jednak w uchwale podkreślił, że bez zmiany Konstytucji RP nie można tego zrobić zwykłą
ustawą.

(IS)

1 A. Łukaszewicz, Wykroczenia drogowe: sędziowie najczęściej łamią przepisy ruchu drogowego, Rzeczp. z 5.5.2014 r.

2 Zob. Sędziowie jeżdżą gorzej niż politycy?, dostępne na: http://bit.ly/1OGl47l

3 Dz.U. poz. 1309.