• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(25)/2016, dodano 24 listopada 2016.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce – raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

W dniu 20.9.2016 r. odbyło się w Warszawie zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w porozumieniu z Nilsem Muiżnieks Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy seminarium „Wymiar Sprawiedliwości w Polsce – refleksje na kanwie raportu Komisarza Praw Człowieka Rady Europy”. Tematem spotkania był obecny stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście zagwarantowania obywatelskiego prawa do sądu. Komisarz w swoim raporcie podniósł zastrzeżenia dotyczące m. in.:

  1.    rozszerzenia uprawnień organów ścigania, policji i służb specjalnych bez zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń chroniących przed nadużyciami;
  2.    nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, w tym dotyczącej dowodów pozyskanych z naruszeniem prawa;
  3.    zagrożeń dla praw człowieka wynikających z reformy prokuratury;
  4.    zewnętrznego nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi w kontekście zapewnienia niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Obecni na spotkaniu prawnicy zgodnie wyrazili rosnące zaniepokojenie obecną sytuacją sądownictwa w Polsce, w szczególności w kontekście zagwarantowania obywatelskiego prawa do niezależnego sądu. Więcej informacji na stronie IS i RPO1.

1 Zob. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wymiar-sprawiedliwosci-w-polsce-refleksje-na-kanwie-raportu-komisarza-praw-cz%C5%82owieka-rady-europy